Facebook
Tel: +385 32 331 604 / +385 32 332 797 | Fax: +385 32 334 403 | Email: tinadoo@optinet.hr

Proizvodnja

…o našoj proizvodnji…

Tina kooperacija

…započinje sa radom 1990. godine kao društvo s ograničenom odgovornošću u Vinkovcima.

U kooperaciji

 …kvalitetno pratimo naše kooperante putem usluge ili roba koje su im potrebne za nesmetano obavljanje svakodnevnih poslova u ratarskoj proizvodnji.

Kontinuiranim poboljšanjima

…u kvaliteti želimo postati prepoznatljivi kao najpouzdaniji partner naših kupaca, dobavljača, zaposlenika i lokalne
zajednice.

Usluge:

Kooperacija

Kooperacija

Kooperacija u ratarskoj proizvodnji sa poljodjelcima u području Vukovarsko-srijemske županije.

Organizacija

Organizacija

Organizacija i stručna pomoć u proizvodnji i prodaji.

Kreditiranje

Kreditiranje

Kreditiranje repromaterijala za poljoprivrednu proizvodnju.

Otkup

Otkup

Otkup poljoprivrednih proizvoda.

Trgovina

Trgovina

Veleprodaja i maloprodaja repromaterijala za poljoprivredu i poljo-ljekarne.